Een GMPtree is een digitaal boomzorgsysteem. In een GMPtree kunt u alle noodzakelijke informatie over uw bomenbestand overzichtelijk opslaan. Met behulp van een pc, veldcomputer, of mobiele telefoon kunt u de informatie op ieder gewenst moment via internet inzien, wijzigen of met andere delen. Om met een GMPtree te kunnen werken heeft u geen GIS-kennis of -software nodig.
 
De zorg voor bomen zowel in de stad als in het buitengebied is een belangrijk onderdeel van het totale groenbeheer. Mede uit oogpunt van de wettelijke
zorgplicht is het belangrijk om beheergegevens van bomen goed te administreren.
 
In een GMPtree kunt u als boombeheerder naast de resultaten van de jaarlijkse
VTA o
ok de noodzakelijke boombeheers- maatregelen inplannen. Vanzelfsprekend is ook mogelijk om zelf per, individuele boom, informatie toe te voegen. Zo kunt u tijdens het werk geconstateerde gebreken direct in het GMPtree administreren, maar ook aangeven wanneer de geadviseerde maatregelen zijn uitgevoerd. En ook de resultaten van een extra


VTA-opname bij een attentieboom of van een naderonderzoek aan een risicoboom kunnen eenvoudig en snel in een GMPtree worden opgeslagen. En als u dat handig vindt kunnen ook de bijbehorende onderzoeksrapporten in het GMPtree worden ondergebracht. Zo heeft u altijd alle gegevens van uw bomenbestand direct, overzichtelijk bij de hand.
 
Door het boombeheer met behulp van een GMPtree te organiseren heeft u volledig overzicht over uw bomenbestand en voldoet aan de administratie-eisen vanuit de wettelijke zorgplicht.
  Realisatie: Protractus                                          www.gismanagementplan.nl is een product van Buiting Advies BV