Een GMPforest is een interactief digitaal beheerplan, inclusief beheerarchief voor het beheren van bos.
Een GMPforest is uniek: met geen enkel ander beheers- systeem kunt u zo eenvoudig alle noodzakelijke beheersinformatie rond bosbeheer inzien en vastleggen. Met behulp van een pc, veldcomputer, of mobiele telefoon kunt u de beheersinformatie op ieder gewenst moment via internet inzien, wijzigen of met andere delen. Voor het gebruiken van een GMPforest heeft u geen GIS-kennis of -software nodig.
 
Een GMP-forest is opgebouwd uit verschillende GIS-lagen. De eerste laag toont een overzicht van uw
totale bezit. Vervolgens is er een laag waarin alle informatie over de opstanden is opgenomen. Ook wordt in een aparte laag de visie met betrekking op kaart gevisualiseerd
 
De belangrijkste laag binnen een GMPforest is de laag met het werkplan. In deze laag is alle beheersinformatie met betrekking tot het te voeren beheer samengebracht.
De eerste werkplanlaag toont de indeling in
werkblokken, zodat iedereen weet waar in welk jaar gewerkt wordt. De tweede laag toont de behandelingseenheden
. En in de


derde laag zijn de uit te voeren beheermaatregelen opgenomen. Hier kunt u per opstand zien met behulp van welke maatregelen de doelstellingen uit de visie in het terrein worden gerealiseerd.
 
Kortom: door te werken met een GMPforest bent u als beheerder in staat het beheer van u bossen planmatig te organiseren én goed te documenteren.
  Realisatie: Protractus                                          www.gismanagementplan.nl is een product van Buiting Advies BV