Een GMPnature is ontwikkeld ter ondersteuning van het beheer van natuurterreinen. Dit GMP is opgebouwd uit twee basislagen: een laag met monitoringgegevens en een laag met beheersinformatie. Alle informatie is te benaderen door de locatie op de beheerskaart aan te klikken. Zo ziet u in één klik de oppervlakte van de heide in vak 17c of de datum waarop de inventarisatie van zoog- dieren is uitgevoerd. Maar ook wordt duidelijk waar in het terrein nesten van broedvogels voorkomen. Een GMPnature is dus een compleet digitaal beheerpakket voor natuurterreinen.
                                             
In de laag monitoring worden alle inventarisatiegegevens opgeslagen. Dat kan per jaar en -indien gewenst- per soortgroep of zelfs per soort. Ook kunnen de resultaten van verschillende inventarisaties binnen een jaar apart worden gepresenteerd. Alle informatie binnen deze laag is GPS-gecorreleerd. Hierdoor kunt u bijzondere locaties eenvoudig in het veld terugvinden. Maar ook nieuwe locaties of bijzondere groeiplaats kunnen met behulp van GPS eenvoudig worden ingemeten en op kaart gezet. Daarnaast fungeert de laag met monitoringgegevens als beheerarchief: resultaten van eerdere inventarisaties
kunnen eenvoudig
 worden ingezien: met één klik weet u waar de broedlocaties of velden met orchideeën vorig jaar waren gesitueerd.
 
In de laag beheer worden alle noodzakelijke beheers- maatregelen op een rij gezet. Indien gewenst kan deze laag worden opgedeeld in verschillende beheerseen- heden, zoals bos, heide, schraalgras, ven of elk ander gewenst terreintype. Ook functioneert deze laag als beheersarchief. Hier kunt u terug vinden welk maatregelen de afgelopen jaren op de schraalgraslanden zijn uitgevoerd. En natuurlijk kunt u beheersinformatie toevoegen. Bijvoorbeeld over het moment waarop u een beheersmaatregel heeft uitgevoerd of de manier waarop een maatregel in de toekomst moet worden toegepast.
 
Een GMPnature geeft u dus op zeer eenvoudige wijze een totaal overzicht. En dat draagt bij aan een planmatige aanpak van het beheer van natuurterreinen.
  Realisatie: Protractus                                          www.gismanagementplan.nl is een product van Buiting Advies BV