PINpositie
De positie van de pin is en blijft een moeilijk te communiceren, maar wel heel belangrijk aandachtspunt. Leden, maar zeker ook bezoekers willen natuurlijk graag weten waar de pin 'nu weer staat'. In veel situatie wordt gekozen voor een vlag met verschillende kleuren. Is de vlag rood dan staat de pin achter- en bij een witte vlag voor op de green.
 
Op deze manier werken heeft twee belangrijke beperkingen. Het gebeurt regelmatig dat de pinpositie wel is gewisseld, maar de vlagkleur niet, waardoor golfers op het verkeerde been worden gezet. Daarnaast is de aanduiding 'voor', 'midden' of 'achter' voor een aantal golfers niet nauwkeurig genoeg.
 
Maar gelukkig kan het ook anders! Pinposities kunnen met behulp van de GPS worden inmeten, in een speciale laag aan het GMPgolf worden toegevoegd.
Deze exacte informatie kan vervolgens aan leden of greenfeeers -bijvoorbeeld in de vorm van een A4tje- beschikbaar worden gesteld.
Op deze manier werken heeft veel voordel. Nooit meer een verkeerde kleur vlag en boven al een zeer nauwkeurige aanduiding: nauwkeurigheid tussen 10-15cm. Maar er is nog een voordeel. Doordat de pinposities worden ingemeten en opgeslagen is het mogelijk de kwaliteit van de green te relateren aan de gekozen pinposities. Hierdoor kan worden beoordeeld of schadebeelden wellicht zijn ontstaan door een te grote belasting op een bepaalde locatie op de green. En natuurlijk kunnen ook discussies in de trant van 'de pin staat ook altijd achter op de green' op basis van feiten worden weerlegt.
 
Klik hier als u een voorbeeld van het inmeten van pinposities in relatie tot de kwaliteit van de green wilt inzien.

  Realisatie: Protractus                                          www.gismanagementplan.nl is een product van Buiting Advies BV